เต้าหู้ทอดงากรอบซอสสไปซี่ (Sesame Crusted Tofu with Spicy Sauce)

เต้าหู้ทอดสูตรนี้ โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสของงาขาวกรุบกรอบ ที่เคลือบบนเต้าหู้ รับประทานกับซอสสไปซี่ที่แน่นไปด้วยสมุนไพร หอม กระเทียม และเผ็ดร้อนด้วยพริกหอม

18 October 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้