เนื้อผัดมองโกเลียน (Mongolian Beef)

เนื้อผัดมองโกเลียน ไม่ได้เป็นอาหารมองโกเลียนแต่อย่างใด แต่เป็นอาหารที่นิยมในไต้หวัน ชื่อ “ผัดมองโกเลียน” สื่อถึงการผัดที่เน้นการใส่เนื้อสัตว์มากๆ และผัดเร็วๆ นอกจากผัดมองโกเลียน จะเป็นที่นิยมในไต้หวันแล้ว ยังเป็นที่นิยมในอเมริกาด้วย

20 April 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้