เนื้อสวรรค์ซอสเซี่ยงไฮ้ (Peking Beef)

เนื้อสวรรค์ซอสเซี่ยงไฮ้ เป็นเมนูอาหารจีนแนวร่วมสมัย ส่วนประกอบของซอสจะมีลักษณะคล้ายซอสเปรี้ยวหวาน เครื่องปรุงรสไม่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ และมีการใช้เครื่องปรุงรสของอาหารฝรั่งเข้ามาผสม เช่น ซอสมะเขือเทศ ชิ้นหั่นเนื้อเป็นเส้น เคล้ากับแป้ง แล้วนำไปทอดสองรอบ เพื่อให้กรอบมากยิ่งขึ้น

20 March 2024

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้