เมี่ยงกุ้งฟูผัดไข่เค็ม, ฟาฮิตาไก่บาร์บีคิว, โอนิกิริไก่และเห็ดหอมปรุงรส, อพอลโลเมอแรงก์เค้ก

พลพรรคนักปรุง เชฟพล ตัณฑเสถียร และ เชฟยีสต์-นกุล กวินรัตน์ พร้อมเสิร์ฟเมนูอร่อย เมี่ยงกุ้งฟูผัดไข่เค็ม ฟาฮิตาไก่บาร์บีคิว โอนิกิริไก่และเห็ดหอมปรุงรส และอพอลโลเมอแรงก์เค้ก