เมี่ยงข่า (Galangal and coconut in cabbage wrap)

ข่า มีกลิ่นหอม และรสที่ป็นเอกลักษณ์ เมื่อนำมาปรุงรสหวานเค็มมัน ห่อเป็นคำ จึงเป็นของว่างพอดีคำที่ใครๆ ก็หลงใหล

7 July 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้