เยลลี่หล่อฮังก๊วย (Luo Han Guo Jelly)

น้ำหล่อฮังก๊วย ต้มด้วยกับเก๊กฮวย และพุทธาจีน นำมาทำเป็นเยลลี่ รับประทานเย็นๆ ชื่นใจ

19 August 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้