เยลลี่เก๊กฮวย (Chrysanthemum Jelly)

น้ำเก๊กฮวย นำมาทำเป็นเยลลี่ใส่เก๋ากี้ รับประทานเย็นๆ ชื่นใจ

30 August 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้