เส้นจันท์ผัดปู (Stir-fried Rice Noodles with Crab Meat)

เส้นจันท์ฉ่ำด้วยน้ำผัดสีแดง เคลือบติดเส้นดี กลิ่นหอม รสเผ็ดนำเล็กน้อย เสิร์ฟมากับเนื้อปูหวานๆ

25 December 2020

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้