แกงคั่วปูใบชะพลู (Betel leaves and Crab in Coconut Curry)

หน้าฝนใบชะพลูเยอะ นำมาปรุงอาหารได้มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือแกงคั่วใบชะพลู จะใส่เนื้อปูแกะ หรืออยากใส่ปูสดทั้งกระดองก็ได้เช่นกัน

11 March 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้