แกงคั่วเห็ดเผาะหมูย่าง (Earthstar and Grilled Pork Curry)

หมูแดดเดียวย่างหอมๆ นำมาปรุงเป็นแกงคั่วเห็ดเผาะ กินกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยสุด

10 June 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้