แกงปูใบชะพลู (Crab and Betel Leaf Curry)

แกงปูรสจัดจ้าน หวานด้วยรสของเนื้อปู หอมกลิ่นใบชะพลู

18 January 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้