แกงหมูใบชะมวง (Braised Pork Belly with Cowa Leaves)

แกงหมูสามชั้นยอดนิยมแถบจันทบุรี แถบระยอง เอกลักษณ์ของเมนูนี้มาจากรสเปรี้ยวอ่อนๆ ของใบชะมวง

31 August 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้