แกงเปรอะ (Bamboo Shoot and Yanang Soup)

หน้าฝนหน่อไม้หวานอร่อย ซื้อหน่อไม้สดต้มจากตลาดมาทำแกงเปรอะ อร่อยได้คุณค่าทางโภชนาการ

8 June 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้