แกงเหลืองหน่อไม้ดอง (Southern Sour Soup with Preserved Bamboo Shoot)

แกงเหลืองหน่อไม้ดองรสจัดเข้มข้นแบบใต้ มาพร้อมกับเนื้อปลากะพง

26 May 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้