แครนเบอร์รีบิสกิต (Cranberry Biscuit)

บิสกิตเนื้อนุ่มร่วน สอดแทรกด้วยเนื้อแครนเบอร์รี สูตรนี้ ใช้ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเพื่อให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

26 January 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้