แตงกวาผัดไข่พริกกรอบ Stir-fried Cucumber and Egg with Crispy Chilli

อีกรูปแบบของแตงกวาผัดไข่ สูตรนี้ ไม่ต้องใส่น้ำ แต่ใช้การปิดฝากระทะเพื่อให้แตงกวาสุกแต่ไม่แฉะ แถมเพิ่มมิติให้กับรสชาติด้วยน้ำมันพริกกรอบที่นิยมใช้ในอาหารจีน

16 June 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้