แป๊ะยิ้ม (Fried Salted Egg Cookies)

แป๊ะยิ้ม คือ คุกกี้ทอดที่ดัดแปลงจากขนมหัวเราะ โดยใส่ส่วนผสมของไข่แดงเค็มลงไปในตัวเนื้อคุกกี้ หอมมัน รับประทานเพลิน

22 June 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้