โกโก้หวานเย็น (Cocoa Popsicle)

โกโก้ในรูปแบบไอศกรีมหวานเย็นที่มีส่วนประกอบหลักเพียงแค่ 4 อย่าง โดดเด่นด้วยรสหวานมัน และเข้มข้นด้วยรสของผงโกโก้

13 September 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้