โดรายากิ (Dorayaki)

ขนมสุดโปรดของโดราเอมอน โดรา มีความหมายสื่อถึงคำว่า ฆ้อง และยากิ หมายถึงย่าง โดรายากิ จะมีรูปร่างที่นูนตรงกลางเหมือนฆ้องนั่นเอง

1 October 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้