โตเกียวไส้ทุเรียน

เมนู โตเกียวไส้ทุเรียน จากรายการ 9 Society ออกอากาศวันที่ 24/08/09

19 January 2012

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร