โทสติญ่าปูอัด (Crab Stick Toastilla)

แรงบันดาลใจจากเคสดิญ่า โดยปรับจากการย่างให้แป้งกรอบบนกระทะมาเป็นการปิ้งในเครื่องปิ้งขนมปัง สูตรนี้ มาพร้อมไส้ปูอัดมายองเนส และชีสมอซซาเรลล่า

6 June 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้