โรลสายรุ้งกับเพสโต้ผักชี (Rainbow Rice Paper Roll with Coriander Pesto)

เปาะเปี๊ยะแป้งข้าวกล้อง ห่อด้วยไส้หลากสีหลากเนื้อสัมผัส รับประทานกับซอสเพสโต้ผักชี

13 January 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้