ไก่ซอสส้ม (Orange Chicken)

ไก่ซอสส้ม เป็นเมนูอาหารจีนที่ได้รับความนิยมในอเมริกา เป็นเมนูที่นิยมเสิร์ฟในร้านอาหารจีนแบบเร่งด่วน (express)

10 September 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้