ไก่ตุ๋นเกาลัด (Braised Chestnut Chicken)

ไก่บ้าน สับเป็นชิ้น นำมาตุ๋นโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ พร้อมกับเกาลัดคั่ว รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ

24 August 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้