ไก่โมจิโกะ (Mochiko Chicken)

ไก่ทอดสูตรนี้ โดดเด่นที่ตัวแป้งชุบทอดที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียว (Mochiko) นิยมรับประทานเป็นอาหารว่าง เสิร์ฟกับข้าว ข้าวปั้น หรือสลัด แนะนำให้หมักไก่ล่วงหน้า 8 ชั่วโมงหรือข้ามคืน และนำออกมาทอดเมื่อต้องการรับประทาน

5 July 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้