ไข่คั่วใบเหลียง (Toasty Scramble Eggs with Melinjo Leaves)

แรงบันดาลใจใบเหลียงผัดไข่ เพิ่มเติมด้วยปริมาณและประเภทของไข่ที่ใช้ รวมถึงใช้น้ำมันหมู และกากหมู เป็นส่วนผสม ทำให้ได้เนื้อสัมผัสและรสชาติที่นัวมากขึ้น

30 November 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้