ไข่พระอาทิตย์ทรงเครื่อง (Crispy Rice Omelet Supreme)

เมนูไข่พระราชทาน ประยุกต์เพิ่มกุ้งและผัก เพื่อให้เป็นอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพง่ายๆ

23 March 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้