ไอศกรีมไม่ทอด (No-Fried Ice Cream)

เสน่ห์ของไอศกรีมทอดคือแป้งกรอบๆ ที่เคลือบอยู่บนไอศกรีมเย็นๆ ส่วนเสน่ห์ของไอศกรีมไม่ทอดก็คือ แป้งกรอบๆ ที่เคลือบอยู่รอบไอศกรีมเช่นกัน เพียงแต่มีวิธีการทำที่ง่ายกว่ากันเยอะเลย

4 November 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้