Lin Cooking School: EP3 Fondant Icing

โลกของของหวานเปรียบเสมือนโลกแห่งจินตนาการ นอกจากรสชาติหวานอร่อยแล้ว ความสวยงามที่สัมผัสได้ด้วยตา ก็สามารถทำให้ของหวานมีความโดดเด่นน่าหลงใหลมากขึ้น หนึ่งในเทคนิคที่สามารถเปลี่ยนภาพจินตนาการของเรา ให้เป็นรูปเป็นร่างสัมผัสได้ ก็คือ การใช้ Lin Fondant Icing พบกันเทคนิควิธีการใช้งานง่ายๆ ได้ที่ Lin Cooking School

7 August 2015

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้