Alfredo Fried Chicken Burger (เบอร์เกอร์ไก่ทอดซอสอัลเฟรโด้)

แรงบันดาลใจจากซอสพาสต้าอัลเฟรโด้ ที่มักรับประทานกับไก่ย่าง ปรับให้อยู่ในรูปแบบเบอร์เกอร์ไก่ทอด ราดคลุมมาด้วยซอสอัลเฟรโด้ที่เข้มข้นด้วยรสของชีสพาร์มิซาน

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้