Banana Choco Balls (บานาน่าชอคโกบอล)

เค้กกล้วยหอม ในรูปแบบพอดีคำ เคลือบช็อกโกแลต และตกแต่งด้วยช็อกโกแลตน้ำตาลกล้วยหอม

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้