Banana Puddding Toast (บานาน่าพุดดิ้งโทสต์)

บานาน่าพุดดิ้งในรูปแบบร่วมสมัย โดยการนำขนมปังบัตเตอร์สก็อตมาประยุกต์ใช้เป็นฐานของพุดดิ้ง กล้วยหอม และเมอแรง เพื่อให้เป็นโทสต์แสนอร่อยในรสบานาน่าพุดดิ้ง

21 December 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้