BBQ Chicken Pizza Toast (บาร์บีคิวไก่พิซซ่าโทสต์)

บาร์บีคิวไก่พิซซ่าในรูปแบบประยุกต์บนขนมปังโฮลวีท

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้