Butterscotch Cheese Stick (บัตเตอร์สก็อตปังกรอบชีส)

ขนมปังบัตเตอร์สก๊อต นำมาทำด้วยหน้าเนยน้ำตาลทรายแดงผสมชีส อบในรูปแบบสติ๊กจนกรอบ

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้