Cheese Scramble with Cube Pang (ไข่คนคิวบ์ปังชีส)

ไอเดียจากเมนูไข่คน ที่นิยมเสิร์ฟมาบนหน้าขนมปัง ปรับรูปแบบเป็นไข่คนหน้าชีสที่ปรุงในกระทะร้อน โรยหน้าด้วยคิวบ์ปังรสชีสเนื้อกรอบเบา แถมมาด้วยข้าวโพดหวานผัดกับแฮม

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้