แกงป่าไก่ (Chicken Jungle Curry)

เอกลักษณ์ของแกงป่า คือการใส่เครื่องเทศสมุนไพรเยอะๆ เพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ ในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดก็จะการใส่ส่วนประกอบที่แตกต่างกันเล็กน้อย สูตรนี้ปรุงกับสะโพกไก่

26 February 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้