Chickpea Sandwiches (แซนด์วิชถั่วลูกไก่)

ถั่วลูกไก่ (Chickpea) มากคุณค่า นำมาทำเป็นไส้แซนด์วิชรสกลมกล่อม อร่อยได้ในรูปแบบมังสวิรัติ

4 February 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้