Chilli Pork Floss and Egg Toast (ขนมปังหมูหยองไข่ดาวน้ำพริกเผา)

ขนมปังหมูหยองน้ำพริกเผาในรูปแบบที่ยกระดับทั้งเนื้อสัมผัสและรสชาติให้มีความหลากหลาย แถมมาด้วยไข่ดาว และเพิ่มคุณค่าด้วยการใช้ขนมปังรอยัลธัญพืชข้าวงอก

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้