Crème Brûlée Toast (ขนมปังเครมบรูเล่)

เครมบรูเล่ เสิร์ฟมาบนขนมปังที่กดเนื้อให้บุ๋มลงไปเล็กน้อย เสิร์ฟมาพร้อมกับหน้าน้ำตาลไหม้กรอบๆ เวลารับประทาน จะได้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างของขนมปัง คัสตาร์ด และหน้าน้ำตาลไหม้

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้