Fruit & Berry Cream Cheese Sandwiches (แซนด์วิชครีมชีสผลไม้)

แซนด์วิชไส้ผลไม้สไตล์ญี่ปุ่น นอกจากผลไม้ที่หลากหลาย ตัวไส้ยังมีมิติของรสชาติที่มากกว่าทั่วไป ด้วยส่วนประกอบของครีมชีส และหน้ามิกซ์เบอร์รี่

5 November 2020

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้