Instant Pot ทำไข่ต้ม

เปลี่ยนการต้มไข่ให้เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วย Instant Pot duo plus สิครับ กับขั้นตอน 2-3-4 ซึ่งได้แก่ ใช้แรงดัน 2 นาที แล้วพักในหม้อก่อนปล่อยแรงดันอีก 3 นาที สุดท้ายจึงหยุดความร้อนโดยย้ายมาใส่ในชามน้ำแข็งอีก 4 นาที ไข่ที่ได้จะมีลักษณะแดงสุกประมาณ 90% ซึ่งสามารถปรับความสุกที่ต้องการได้จากการลดหรือเพิ่มเวลาที่พักในหม้อ จาก 3 นาที เหลือ 1 นาที สำหรับไข่ยางมะตูม หรือ เพิ่มเป็น 4 นาที สำหรับไข่แดงสุก 100% แถมความดันยังช่วยทำให้ไข่ปอกง่าย เปลือกไม่ติดอีกด้วย

13 May 2024

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร