Japanese Curry Toast (ขนมปังหน้าแกงกะหรี่ญี่ปุ่น)

ขนมปังรอยัล 12 เกรนแผ่นหน้า มาพร้อมกับหน้าแกงกะหรี่ญี่ปุ่น และไข่คน รับประทานกับไส้กรอก

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้