Kanom Thai : ขนมสัมปันนี

"ขนมสัมปันนี" ขนมไทยโบราณหาทานยาก เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นเคย ในสมัยโบราณ ขนมสัมปันนีมีลักษณะ เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเปียกปูน คล้ายกับเรือสัมปันนี แต่ในปัจจุบัน ใช้พิมพ์แล้วมีการหยดสี เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวขนม ง่ายๆ ลองดูวิธีทำกันเลย

8 November 2017

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้