Kanom Thai : ข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้ง

อีกหนึ่งหน้าข้าวมูนที่อร่อยไม่แพ้กัน ก็คือข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้งนั่นเอง และหน้าปลาแห้งนั้นยังสามารถรับประทานกับ "แตงโม" เป็นของว่างในช่วงน่าร้อน ทานแล้วชื่นใจจริงๆ

23 August 2017

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้