My Cooking School 101 EP9 : CurryPaste (พริกแกงแม่บท 2)

เมนูไทยๆ สำหรับเย็นวันเสาร์นี้ เราขอแนะนำ บทเรียนภาคต่อของพริกแกงแม่บทจาก My cooking school กับการต่อยอด พริกแกงเผ็ดให้เป็นเมนูต่างๆ มากมาย ไปดูกันได้เลย