Opps! I Drop the Cho Tart (อุ๊ยตาย! พายตก)

พายช็อกโกแลตอุ่นร้อนๆ ตกแตกในจาน ถูกแปลงให้เป็นขนมหวานในรูปแบบ Plate Dessert ด้วยการเพิ่มซอสมิกซ์เบอร์รี่

11 February 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้