Orange Confetti Cake Roll (โรลเค้กส้มน้ำตาลสายรุ้ง)

โรลเค้กรสส้มสำเร็จรูป นำมาตกแต่งให้สวยงามเป็นเค้กในโอกาสพิเศษ ด้วยบัตเตอร์ครีม น้ำตาลหลากสี และช็อกโกแลตสวยงาม

13 February 2020

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้