Popcorn Chicken Submarine Sandwich (ป๊อบคอร์นชิกเก้นแซนด์วิช)

แซนด์วิชขนมปังฝรั่งเศส ทาด้วยเนยที่ผสมพาร์มิซานชีส มาพร้อมไก่ป๊อบ และซอสรสกลมกล่อม

27 January 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้