Raisin & Butterscotch Grilled Cheese (เรซินแอนด์บัตเตอร์สก็อตกริลล์​ชีส)

ขนมปังลูกเกด และขนมปังบัตเตอร์สก็อต สอดไส้ด้วยมาสคาร์โปน เชอร์รี่ และกล้วยหอม ย่างจนผิวสวย เสิร์ฟกับน้ำผึ้ง

13 January 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้