Spinach and Corn Sandwich (แซนด์วิชผักโขมข้าวโพด)

แซนด์วิชผักโขมข้าวโพด เป็นสตรีทฟู้ดจากประเทศอินเดีย มีวิธีการทำที่ง่าย ตัวไส้หอมด้วยเครื่องเทศ กลมกล่อมด้วยชีสมอซซาเรลล่า

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้